hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn các bài phát biểu danh cho lãnh đạo địa phương

hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn các bài phát biểu danh cho lãnh đạo địa phương

Một trong các nhiệm vụ quan trọng của Chánh văn phòng trong việc giúp Ủy ban nhân dân các cấp điều hành các hoạt động chung là tiếp nhận, xử lý các văn bản, đơn từ cũng như soạn thảo các bài diễn văn, phát biểu trong những dịp lễ lớn, các sự kiện quan trọng tại địa phương như các Đại hội, hội nghị, nhân dịp phát động phong trào thi đua cuốn sách hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn các bài phát biểu danh cho lãnh đạo địa phương  sẽ rất có ích cho công việc này… Ngoài ra, Chánh văn phòng cũng phải soạn thảo các văn bản mang tính chất định kỳ: Thông báo, báo cáo, tờ trình… Vì vậy, nhằm giúp các Chánh văn phòng, phó Chánh văn phòng và những người làm các công việc liên quan hiểu rõ hơn về việc soạn thảo văn bản trong lĩnh vực mình công tác. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn các bài phát biểu danh cho lãnh đạo địa phương:

hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn các bài phát biểu danh cho lãnh đạo địa phương
HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP – CÁC MẪU VĂN BẢN, DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNGTẠI ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung quyển Sách

hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn các bài phát biểu danh cho lãnh đạo địa phương

gồm có

Phần 1: MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG.
I. Phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp.
II. Phát biểu phát động phong trào thi đua.
III. Phát biểu nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng tại địa phương.
IV. Phát biểu nhân nàgy thành lập Tỉnh, Huyện, đón nhận huân chương.
Phần 2: MẪU THƯ NGỎ, THƯ CÁM ƠN, THƯ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP NĂM MỚI VÀ CÁC NGÀY LỄ LỚN.

Phần 3: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, MÔI TRƯỜNG.
Phần 4: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, CON NUÔI, THỪA KẾ.
Phần 5: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP, XỬ PHẠT

hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn các bài phát biểu danh cho lãnh đạo địa phương được bổ sung thêm các phần sau:

Phần 6: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH.
Phần 7: MẪU VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ, BẢO HIỂM.
Phần 8: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN NGƯỜI CÓ CÔNG, NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI.
Phần 9: MẪU ĐƠN TỪ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC KINH DOANH.
Phần 10: MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG DÙNG.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 459 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

           Giá: 325.000 đồng / quyển

mời quý vị tham khảo thêm cuốn sách

nhà xuất bản lao động xin giới thiệu tới các đồng chí cuốn sách tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013.

tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013

TUYỂN TẬP
CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ
VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013 có nội dung như sau

- Kỹ năng tổ chức cuộc họp, diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức;

- Tuyển tập các mẫu diễn văn, phát biểu dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức kinh tế;

- Tuyển tập các mẫu thư chúc mừng, thư cảm ơn, thư ngỏ, điếu văn thường dùng;

- Những quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản;

- Một số mẫu soạn thảo văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức;

- Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức, đoàn thể.