tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép mới nhất 2013

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép mới nhất 2013

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép mới nhất 2013

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép mới nhất 2013

cuốn sách tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép mới nhất 2013 Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực đợt (1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng :

nhà xuất bản trân trọng giới thiệu tới quý khách tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép mới nhất 2013:

- TCVN 5574 : 2012 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế kết cấu

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn: TCXDVN 356 : 2006

- TCVN 9386-1:2012 thiết kế công trình chịu động đất – phần 1: quy định chung,   tác động động đất và quy định với kết cấu nhà, tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 375: 2006

- TCVN 9386-2 :2012 thiết kế công trình chịu động đất – phần 2: Nến móng, tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.

- TCVN 5575 : 2012 kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 338: 2005

-  Quyết định số: 3560/QĐ-BKHCN Ngày 27-12-2012 của Bộ khoa học và công nghệ  về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

- Quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng về hủy bỏ tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thay thế

MỜI QUÝ VỊ THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH

tiêu chuẩn kỹ thuật thi công 2013

Sách gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải: TCVN 8785-1:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên -

Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại TCVN 8785-2:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan TCVN 8785-3:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 3: Xác định độ mất màu TCVN 8785-4:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 4: Xác định độ tích bụi TCVN 8785-5:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 5: Xác định độ bám bụi (sau khi rửa nước) TCVN 8785-6:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 6: Xác định sự thay đổi độ bóng TCVN 8785-7:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 7: Xác định độ mài mòn TCVN 8785-8:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 8: Xác định độ rạn nứt TCVN 8785-9:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại

- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 9: Xác định độ đứt gãy TCVN 8785-10:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại- Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

- Phần 10: Xác định sự phồng rộp TCVN 8785-11:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên ợng thẳm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011……

 

 

tìm kiếm trên google:

  • ket cau be tong cot thep
  • tieu chuan be tong cot thep