tuyển chọn các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013

tuyển chọn các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013

Nhằm góp phần giúp các lãnh đạo các đơn vị hiểu rõ hơn về các trình bày, soạn thảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị nhà xuất bản lao động cho phát hành cuốn sách tuyển chọn các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013. cuốn sách được trình bày công phu chi tiết dễ áp dụng

tuyển chọn các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013

Giá: 325 000 đồng/cuốn

nội dung sách tuyển chọn các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013 gồm 10 phần sau:

phần 1: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
phần 2: Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức
phần 3: Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể
phần 4: Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động
phần 5: Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng
phần 6: Các mẫu văn bản giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng
phần 7: Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã
phần 8: Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn

mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách: CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Mục đích nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản và giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốnsách kỹ thuật soạn thảo các mẫu văn bản dùng cho văn phòng năm 2013
kỹ thuật soạn thảo các mẫu văn bản dùng cho văn phòng năm 2013

Giá: 325 000 đồng/cuốn

tìm kiếm trên google:

  • diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị người lao độngngành ngân hàng
  • khai mạc bế mạc đại hội đảng bộ phường xã