tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013

tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013

những cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng, vì nó là nơi mà bầu không khí văn hóa tổ chức được duy trì.

tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013

cung cấp cho bạn nhưng phương pháp cung cấp các mẫu diễn văn

kính thưa các đồng chí tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013 là cuốn sách có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống cán bộ và đoàn viên.

Khi hội nghị hội thảo sắp diễn ra là lúc chúng ta cần tới cuốn sách tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013

nhà xuất bản lao động xin giới thiệu tới các đồng chí cuốn sách tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013.

tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013

TUYỂN TẬP
CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ
VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị hội thảo 2013 có nội dung như sau

- Kỹ năng tổ chức cuộc họp, diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức;

- Tuyển tập các mẫu diễn văn, phát biểu dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức kinh tế;

- Tuyển tập các mẫu thư chúc mừng, thư cảm ơn, thư ngỏ, điếu văn thường dùng;

- Những quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản;

- Một số mẫu soạn thảo văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức;

- Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức, đoàn thể.